🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh Cầu Cho Người Khác

Lạy Cha trên trời, Con xin dâng lên Cha ____ trong Danh Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô. Trong Danh Chúa Giêsu, xin Cha đưa Thiên Thần đến để đẩy lui mọi thần dữ đang quấy rối, không chế, tấn công hay đang lừa gạt người này. Xin cho tôi tớ Ngài là ____ được hưởng sự bảo vệ từ Máu Châu Báu của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, đã đổ ra cho người này trên đồi Can-vê. Xin cho người này được nghe tiếng Ngài và luôn bước theo đường lối của Ngài. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo