🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh Bà Thánh Imelda

Lạy ơn bà thánh Imelda, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán rằng: Ở con đồng trinh đã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy đến chịu lấy triều thiên Chúa trọng vô cùng đã sắm cho con đời đời.

Chúng tôi xin bà thánh Imelda cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa đã cho bà thánh Imelda chịu lễ cách rất lạ lùng, và linh hồn ra sốt mến quá đã lìa bỏ xác mà lên thiên đàng họp cùng Đức Chúa Giêsu; thì chúng tôi xin vì lời Người cầu cho chúng tôi được lòng sốt mến trong linh hồn mà chê bỏ những sự hèn hạ chúng tôi yêu mến để chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên, cho đến khi linh hồn lìa xác được lên hưởng phúc đời đời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo