🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh Bà Thánh Anna Là Mẹ Rất Thánh Đức Bà

Lạy ơn bà thánh Anna là Mẹ thánh Nữ Vương, bà làm sáng thiên hạ, vì sinh được Con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; Bà là Đấng sang trọng bởi dòng vua Đavid, cùng những thánh tiên tri, vì sinh ra Mẹ Chúa muôn vật rất trọng vô cùng; Bà là Đấng khiêm nhường cùng nhân đức, cho nên Đức Chúa Trời cho bà chức trọng là bà Chúa Kitô; Bà như cây tươi tốt rum ra sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức, Bà như mạch nước trong sạch làm cho người ta khỏi khát; Bà như khóm Mân côi gìn giữ hoa thơm.


Vậy chúng tôi dốc lòng trông cậy chọn Bà làm quan thầy, xin dủ lòng thương yêu dạy dỗ chúng tôi kẻo phải chước ba thù thấy và xem chẳng thấy, cùng xoi sóc chúng con mọn này còn ở chốn khách đày là nơi khổ hải; vậy xin Bà hằng cầu bầu trước tòa Chúa trọng cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân cho chúng tôi được ích linh hồn và xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật là nước bằng an xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và bà thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo