🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh A Rất Thánh Giá

A rất thánh giá, chúng tôi kính mừng cây rất thánh giá,

Là cây đã chuộc muôn dân đặng rỗi!

Cho kẻ có phước đặng phần vui mừng,

Cho kẻ có tội đặng lòng trông cậy,


Cho kẻ yếu đuối đặng nhờ sức mạnh

Cho kẻ khốn nạn đặng sự an lành.

Khen cây thánh giá ở giữa rừng phàm,

nên giống báu lành, nên cây sang trọng,


Nên đơn linh nghiệm,

Nên tàu vượt khỏi biển hiểm thế này.

Cây rất thánh giá thật là gươm giáo

Dẹp giặc linh hồn, khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia,


Sát phạt tà ma, thịt mình thế tục.

Vì rất thánh giá là như chìa khóa mở cửa Thiên Đàng,

Cho chúng tôi đặng vào đến nơi quê thật,

Cây rất thánh giá tốt lành rất mực,


Rườm rà im mát,

Bóng che thiên hạ khỏi chốn hỏa hình.

Cội rễ nhành lá, búp bông hoa quả,

Từ xưa đến nay,

Cây nào dám ví bằng cây thánh giá,

Từ cây thánh giá chở mình Chúa Cả

Đóng đinh chịu chết trên cây thánh giá.


Vậy cây thánh giá nên giống báu lành vô lượng vô biên,

Lưỡi khen chẳng xiết, bút ngợi khôn cùng.

Tài rất thánh giá, ai dám ví bằng?

Sức rất thánh giá, vô số chẳng cùng.

Rầy tôi trông cậy rất thánh giá này.


Tôi nhớ Chúa tôi là Chúa Giêsu cực cao cực cả,

Đã dùng thánh giá mà chuộc tội tôi.

Vậy nên tôi phải hết lòng khiêm nhượng,

cảm ơn, thờ phượng,


Tôi kính, tôi lạy, tôi mừng thánh giá.

Ngửa nhìn thánh giá thật giống chữa tôi.

Chuộc tôi đặng rỗi, tha hết tội tôi.

Tôi cầu đã phỉ, tôi nguyện đã đáng.

Tôi đặng cậy nhờ,


Đau thì liền đã, nghèo xảy lại an.

Vậy tôi trông cậy rất thánh giá này,

Xin đưa chúng tôi qua khỏi gian nan,

Tới nước Thiên Đàng,

Đặng ở chốn an, chẳng còn khốn khó. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo