🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Kinh 14 Mối

Thương người có mười bốn mối

Thương xác bảy mối:

- Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn

- Thứ hai: Cho kẻ khát uống

- Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc

- Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc

- Thứ năm: Cho khách đỗ nhà

- Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi

- Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết


Thương linh hồn bảy mối:

- Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người

- Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội

- Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo

- Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội

- Thứ năm: Tha kẻ dể ta

- Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta

- Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo