🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Ba Lời Nguyện Quý Cầu cho Người Lâm Chung

(Đọc nơi giường bệnh)

Kinh này đã cứu một Giáo Hoàng tội lỗi, tuyệt vọng khi gần chết. Một linh mục thánh thiện cầu cho Ngài bằng kinh này, và sau đó, Đức Giáo Hoàng đã hiện ra sáng láng như mặt trời. Ngài nói với linh-mục kia: “Cho dù ai tội lỗi cách nào mà khi gần chết có ai đọc kinh này cho họ (nơi giường bệnh), thì Chúa cũng tha hết tội cho họ, và cho dù họ phải giam nơi Luyện Ngục tới ngày Phán Xét chung, thi Chúa cũng tha cho họ cả hình-phạt Luyện Ngục.”

Đọc một Kinh Lạy Cha:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Lời Nguyện Thứ Nhất:

Lạy Chúa Giêsu Kytô, Chúa là Con Thiên Chúa và là Con của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa vừa là Thiên Chúa, vừa là Nguời. Chúa đã sợ hãi đến nỗi toát Mồ Hôi Máu vì chúng con trên Núi Cây Dầu để đem bình an cho chúng con, và Chúa đã dâng Sự Chết Chí Thánh cuả Chúa lên Đức Chúa Cha để cho … (tên nguời đuợc cầu nguyện) đuợc cứu rỗi. Lạy Chúa, nếu vì tội lỗi của … mà … phải lãnh nhận án phạt Hỏa Ngục đời đời, thì con xin Chúa khoan hồng cất án đó khỏi … Con nài xin Đức Chúa Cha Hằng Sống, nhờ Đức Chúa Giêsu Kytô Chúa chúng con, Con Một Yêu Dấu của Chúa, hằng sống, hằng trị Với Chúa và Chúa Thánh Thần, bây giờ và muôn đời. Amen.

Lời Nguyện Thứ Hai:

Lạy Chúa Giêsu Kytô, Chúa đã chết vô cùng thảm thiết trên Thánh Giá vì chúng con, Chúa đã dâng phó Thánh Ý Chúa để phục tùng Thánh Ý Thiên Chúa Cha để đem bình an cho chúng con, và Chúa đã hiến dâng Cuộc Tử Nạn chí thánh của Chúa cho Đức Chúa Cha để cho…được cứu rỗi, và để gạt ra ngòai án phạt mà … phải lãnh nhận vì tội lỗi của … Con xin Đức Chúa Cha Hằng Sống tha cho … vì Chúa Giêsu Kytô Chúa chúng con, Con Một Yêu Dấu của Chúa, hằng sống, hằng trị với Chúa và Chúa Thánh Thần, bây giờ và muôn đời. Amen.

Lời Nguyện Thứ Ba:

Lạy Chúa Giêsu Kytô, Chúa đả im lặng để cho các Tiên Tri nói về Chúa: Cha đã kéo Con về cùng Cha qua Tình Yêu Thương muôn thuở, cũng Tình Yêu này đã đưa Con từ Trời xuống Nhập Thể trong lòng Trinh Nữ Maria, cũng Tình Yêu này đã đem Con từ trong lòng Mẹ Con ra ngòai trần gian cần được cứu giúp, cũng Tình Yêu này để Con sống 33 năm trên trái đất, và như một Chứng Tích của Tình Yêu vô cùng cao cả, Con đã ban Mình Con làm Của Ăn thực sự, và Máu Con làm Của Uống, và cũng là Chứng Tích của Tình Yêu Cao Trọng, Con đã đồng ý làm một Tù Nhân, và bị giong đi từ thẩm phán này sang thẩm phán khác, và cũng là một Chứng Tích của Tình Yêu Cao Cả, Con đã đồng ý chịu kết án tử hình, Con đã đồng ý chết và đuợc chôn cất, và Con đã sống lại thật, và Con đã hiện ra với Mẹ Chí Thánh của Con và toàn thể các tông đồ, và như dấu chỉ cuả Tình Yêu Cao Cả, Con đã thăng thiên về Trời bằng chính quyền năng và sức mạnh của Con, và Con đã ngự bên hữu Thiên Chúa Cha Hằng Sống của Con, Con đã phái Thánh Linh của Con, Thiên Chúa Ngôi Ba, xuống ngự vào trái tim các tông đồ của con và trái tim tất cả những ai trông cậy vào Con. Qua dấu chỉ của Tình Yêu Muôn Thuở của Con, Con hãy mở cửa Thiên Đàng ra hôm nay và Con đón nhận … và tất cả tội lỗi của … nữa vào Vương Quốc của Thiên Chua Cha Hằng Sống của Con, để cho … được cùng Con cai trị, bây giờ và muôn đời. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo