🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Quy Đức (Qui Đức) Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Quy Đức (Qui Đức). Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Quy Đức (Qui Đức)
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Quy Đức (Qui Đức) Năm 2024
Giáo Hạt: Hạt Bình Ðịnh
946 Trần Hưng Ðạo, Quy Nhơn
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (056)791-063
Giờ Lễ Nhà Thờ Quy Đức (Qui Đức):
 
Nhà thờ Quy Đức (Qui Đức); Giáo xứ Quy Đức (Qui Đức);Giáo họ Quy Đức (Qui Đức); Lịch lễ Quy Đức (Qui Đức); Lịch lễ nhà thờ Quy Đức (Qui Đức);Giờ lễ nhà thờ Quy Đức (Qui Đức); Giờ lễ Quy Đức (Qui Đức); Thánh lễ Quy Đức (Qui Đức); Giáo lý nhà thờ Quy Đức (Qui Đức); Giáo lý Quy Đức (Qui Đức)
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo