🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Ngọc Thạnh Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Ngọc Thạnh. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Ngọc Thạnh
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Ngọc Thạnh Năm 2024
Giáo Hạt: Hạt Bình Ðịnh
tổ 1, Khu vực 9, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
Quan Thầy: Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời (15/8)
Số Điện Thoại: 056-374-1685
Giờ Lễ Nhà Thờ Ngọc Thạnh:
Nhà thờ Ngọc Thạnh; Giáo xứ Ngọc Thạnh;Giáo họ Ngọc Thạnh; Lịch lễ Ngọc Thạnh; Lịch lễ nhà thờ Ngọc Thạnh;Giờ lễ nhà thờ Ngọc Thạnh; Giờ lễ Ngọc Thạnh; Thánh lễ Ngọc Thạnh; Giáo lý nhà thờ Ngọc Thạnh; Giáo lý Ngọc Thạnh
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo