🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Tông Đồ Cầu Nguyện Với Chúa Giêsu Ngày 01/03/2021

Tông Đồ Cầu Nguyện Với Chúa Giêsu Ngày 01/03/2021
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/03/2021
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con dang tay đón chào ngày mới hôm nay trong tâm tình cảm tạ lòng thương xót của Cha, Đấng đang nâng đỡ chúng con từng ngày bằng tình yêu của Người. Xin cho chúng con biết lấy tình thương Cha đã ban làm lẽ sống yêu thương, nhân từ và bác ái. “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.” (Lc 6,37). Trong tháng này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng con cảm nếm lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin cho chúng con luôn tìm cách yêu thương mọi người xung quanh, đang cùng nhau sống và làm việc. Con xin dành ra đôi phút để nhớ đến những người đã luôn yêu thương con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Embrace the new day that is beginning and be grateful for the Mercy of our Father, who day by day sustains our lives with his Love. May the compassion we receive from God be a reason for us to be compassionate and merciful. “Do not judge and you will not be judged; forgive and you will be forgiven” (Luke 6:37). This month Pope Francis invites us to savor the infinite mercy of God. Let us seek to be merciful with those we share our lives and work with. Take a moment to remember those who have been compassionate to you and thank our Father for having manifested through them. Our Father...
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con dành ra đôi phút để nhìn lại những gì đã xảy ra trong hôm nay. Con tỏ lòng biết ơn về những lời cảm ơn con nhận được, và chân thành suy ngẫm về những điều phiền phức đã xảy ra trong hôm nay. Trong tháng này, con được mời gọi suy ngẫm về Bí Tích Hoà Giải, để nhờ đó con sống Bí Tích ấy với tinh thần đổi mới sâu xa, và cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. “Chúa Giê-su thành Na-da-rét chính là Đấng mạc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ vào những lời, những cử chỉ, và toàn bộ cuộc hiện sinh của Ngài.” (ĐTC Phanxicô). Xin cho con biết tìm kiếm Lời Chúa trong trái tim mình và sống theo gương mẫu của Chúa. Để đáp lại tình yêu của Chúa, con tiếp tục ngày sống hôm nay.
WITH JESUS DURING A DAY
Take a break in your journey. Stop for a minute and review what happened today. Be grateful for the thanks received and look kindly at the inconveniences that have come your way. This month we suggest you meditate on the sacrament of reconciliation, so that you live it with renewed depth and enjoying the infinite mercy of God. "Jesus of Nazareth, with his word, his gestures and with his whole person reveals the mercy of God." (Pope Francis). Search your heart for the words of Jesus and relive his gestures. Take up this journey with the purpose of reflecting the love of God.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tìm một nơi yên tĩnh để khép lại ngày hôm nay. Nhìn sâu vào trong bản thân mình, con biết ơn về những điều mình đã trải qua hôm nay. Con giữ trong tim mình điều gì? Con nghĩ đến ai? Điều gì đã choán lấy tâm trí của con, mong muốn của con và thời gian rảnh của con trong hôm nay? Liệu rằng tình yêu con dành cho Thiên Chúa và anh chị em xung quanh có thúc đẩy con hay, sự ích kỷ đã ghì con lại? Con xin ghi nhận lại những điều mình khám phá được và dâng hết thảy lên Thiên Chúa Tình yêu, Đấng đổi mới mọi sự. Ngày mai con có thể làm điều gì khác biệt hơn không? Xin Cha ban ơn trợ giúp xuống trên con. Con xin quyết tâm ăn năn thống hối lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place to close your day. Be grateful for what you have experienced today and look inside yourself. To what or to whom do you hold in your heart? What captured your imagination, your desire, or your free time today? Did love for God and your brothers and sisters move you or did selfishness weigh more? Take note of what you discover and give it to the Love that makes all things new. What could you do differently for tomorrow? Ask the Father for his help and give yourself the opportunity to reconcile yourself through the Sacrament. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo