🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

NIỀM TIN NƠI MẸ

NIỀM TIN NƠI MẸ
NIỀM TIN NƠI MẸ.
LẠY MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Chúng con biết lòng Mẹ nhân từ ,xin Mẹ lắng nghe lời chúng con khấn nguyện ,vi chưa bao giờ có ai chạy đến kêu cầu Mẹ mà Mẹ không nhậm lời
Mẹ là nguồn cậy trông cho người tuyệt vọng ,là niềm tin cho người khốn khó ,là niềm vui cho người buồn đau ,là nguồn an ủi cho người đơn côi
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin che chở chúng con trong cơn gian nan và cho chúng con luôn giữ vững niềm tin nơi Mẹ. Amen!
Tạ ơn Mẹ. Amen!
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo