🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Hãy Đến Và Chúng Ta Hành Hạ Nó

Hãy Đến Và Chúng Ta Hành Hạ Nó

LỜI CHÚA  -- THỨ TƯ Ngày 03/03 Năm 2021 Tuần II Mùa Chay Năm B

         Bài Ðọc I: Gr 18, 18-20

"Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó".

           Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rằng: 

"Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy ! .

 Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy".

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con ? .

 Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan Thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.

      Ðó là lời Chúa 

Chúa phán: "Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi".

      Phúc Âm: Mt 20, 17-28

"Họ đã lên án tử cho Người".

         Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường .

Người nói với họ:

 "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. 

Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. 

Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó.

 Người hỏi: "Bà muốn gì". 

Bà ta thưa lại: 

"Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".

 Chúa Giêsu đáp lại: 

"Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" 

Họ nói với Người: "Thưa được".

 Người bảo họ:

 "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". 

Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: 

"Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. 

Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con.

 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

        Ðó là lời Chúa !

         Suy Niệm:

Ðức Giêsu cho chúng ta một mẫu gương là lòng khiêm tốn phục vụ và hy sinh vì người khác. Người là Con Thiên Chúa là thẩm phán tối cao có quyền xét xử cả thế gian. Nhưng Người đã tự hạ trở thành tôi tớ phục vụ mọi người. Sau cùng Người hy sinh cả tính mạng để cứu con người khỏi tội lỗi.

                Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu mời chúng con đi theo đường lối của Chúa là yêu thương và phục vụ, chứ không tìm vinh quang cho riêng mình. Xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận lời Chúa, và đổi mới con người chúng con trong tinh thần sám hối, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo