🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

ĐỨC MARIA: MẸ CỦA CON!

ĐỨC MARIA: MẸ CỦA CON!
ĐỨC MARIA: MẸ CỦA CON!
  Thứ bảy kính Mẹ Maria
Con tạ ơn Mẹ ngợi ca danh Người
  Mẹ là hoa đẹp rạng ngời
Đem lại hạnh phúc mọi người muôn phương
  Mẹ là hoa đẹp ngát hương
Hương thơm lan tỏa khắp nơi gian trần
  Mẹ là hoa nở trắng ngần
Mẹ luôn chiếu tỏa hồng ân Chúa Trời
  Mẹ là sao sáng rạng ngời
Chiếu soi tăm tối mọi người nhân gian
  Mẹ luôn ban phúc bình an
Từ nơi Thiên Chúa trao ban cho Người
  Mẹ luôn mang đến nụ cười
Cho người thất vọng cho người cậy trông
  Vững lòng trông cậy đợi mong
Mẹ ban ân phúc thỏa lòng ước mơ.
??? Amen ???
St..
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo