🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng) Tổng giáo phận Sài Gòn
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng). Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng)
Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng) Tổng giáo phận Sài Gòn
Giáo Hạt: Tân Định
38 Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 028.39 319 835
Giới thiệu về nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng):

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là nơi các Cha Dòng Chúa Cứu Thế mục vụ, được sự quan tâm của rất nhiều bà con giáo dân gần xa và là nơi hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của rất nhiều tín hữu có lòng yêu mến Đức Mẹ. 

 

Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng);Giáo họ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Lịch lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Lịch lễ nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng);Giờ lễ nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Giờ lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Thánh lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Giáo lý nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng); Giáo lý Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Kỳ Đồng)
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo