THÔNG BÁO MỞ LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG TẠI GIÁO XỨ TIỂU LỄ - GIÁO PHẬN BẮC NINH (06/09/2020)

THÔNG BÁO MỞ LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG TẠI GIÁO XỨ TIỂU LỄ - GIÁO PHẬN BẮC NINH (06/09/2020)

1. Link đăng kí
https://bit.ly/2lFJHNd
2. Link danh sách
https://bit.ly/2k15A9v

? Khóa học Giáo Lý Hôn nhân và Dự Tòng sẽ bắt đầu khai giảng vào ngày 06/09/2020

? THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: Từ ngày 18/08/2020 đến 05/09/2020

? Địa điểm học: Nhà xứ Tiểu Lễ, Địa chỉ Việt Cường, Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên. (Cách SEVT 6 km)

? Yêu Cầu
Tất cả học viên phải có giấy giới thiệu của Cha xứ địa phương của bạn và hoàn thành trong quá trình học

? LỊCH HỌC CHÍNH:
+ Sáng thứ 7 (08h00' - 10h00')
+ Sáng Chúa nhật (8h00' - 10h00')
Lưu ý: Nếu bạn nào không đi học được 1 trong 2 buổi chính trên sẽ bố trí học bù theo lịch sắp xếp của Cha đặc trách.

Xin mọi người chú ý lịch học để tham gia đây đủ các buổi học, nếu nghỉ quá số buổi học theo quy định sẽ không được công nhận.

Đăng ký khóa học và mọi thắc mắc xin liên hệ với Mr Ước 0346883366. Hoặc Cha đặc trách Jos Luật: 033 7496142
Xin cám ơn!

126 lượt xem