THÔNG BÁO LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA 2 GIÁO XỨ TÂN VIỆT (05/10/2020)

THÔNG BÁO LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA 2 GIÁO XỨ TÂN VIỆT (05/10/2020)

GX TÂN VIỆT THÔNG BÁO

LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA 2 năm 2020

THỜI GIAN: Khai giảng vào tối Thứ hai 05/10/2020 đến thứ bảy 28/11/2020 kết thúc.

Học trong 2 tháng vào các tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 19g30 đến 21g00.

Kính mời các bạn sắp bước vào  đời sống Hôn Nhân và Gia Đình ,
Địa điểm: chúng ta đăng ký nơi Văn Phòng Giáo Xứ Tân Việt số 239 Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

( Các bạn ở Giáo Xứ khác, đăng ký học Giáo Lý Hôn Nhân tại GX Tân Việt , phải có giấy giới thiệu của Cha Xứ đương sự ).

Xin cảm ơn Cộng Đoàn.

68 lượt xem