🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

[Đồng Nai] Thông Báo Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Tại Giáo Xứ Biên Hòa Tháng 11 Năm 2021

[Đồng Nai] Thông Báo Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Tại Giáo Xứ Biên Hòa Tháng 11 Năm 2021
Thông tin nhà thờ Biên Hòa
Giáo Hạt: Hạt Biên Hòa
Địa chỉ: 174 CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Ðồng Nai
Quan Thầy: Thánh Phêrô & Phaolồ
Số Điện Thoại:
GIÁO XỨ XIN THÔNG BÁO
V/v: Lớp Giáo lý Hôn Nhân
- Các lớp học Giáo lý Hôn Nhân hiện đang học chưa xong (trước khi nghỉ dịch) sẽ tiếp tục học lại cho xong vào Chúa Nhật tuần này.
- Bắt đầu học từ Chúa Nhật ngày 14/11/2021.
- Thời gian cụ thể như sau:
+ Lớp sáng Chúa Nhật (14/11) : 08g30' sáng
+ Lớp tối thứ Hai (15/11), thứ Tư và Thứ Sáu : 19g00' tối
* Vì không có lớp học bù. Xin vui lòng các bạn tham dự đầy đủ các buổi học.
* Khi tham dự lớp học Xin tuân thủ 5K trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 còn diễn biễn phức tạp. Xin cảm ơn.
- -------- - ------- - ------
Riêng
- Các Lớp mới Khai giảng hiện chưa có chờ Thông Báo.

✿ Để cập nhật lớp học giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất. Bạn vui lòng đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi có lớp học giáo lý hôn nhân, lớp học giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất.

✿ Do một số bạn có hỏi chúng tôi về lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Chúng tôi xin thông báo rằng, Không có lớp học cấp tốc. Mong anh chị và các bạn có nhu cầu học giáo lý hôn nhân vui lòng cập nhật thông tin để đăng ký lớp học sớm nhất.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo