🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

[Bà Rịa Vũng Tàu] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng Tại Giáo Xứ Ngãi Giao Tháng 2 Năm 2022

[Bà Rịa Vũng Tàu] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng Tại Giáo Xứ Ngãi Giao Tháng 2 Năm 2022
Thông tin nhà thờ Ngãi Giao
Giáo Hạt: Hạt Bình Giả
Địa chỉ: Ttr. Ngãi Giao, Châu Ðức, Bà Rịa Vũng Tàu
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:

GIÁO XỬ NGÁI GIAO

THÔNG BÁO

V/V GHI DANH VÀ KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

1. Thời gian: 19h00 ngày 19/02/2022

2. Địa điểm: Nhà thờ Ngãi Giao

3. Học viên:

- Các bạn trẻ trên 18 tuôi chưa có bằng GLHN hoặc Giáo lý Hồng Ân.

- Những người muốn tìm hiểu Đạo Công Giáo

4. Lưu ý

- Khi đi mang theo số Gia đình Công. Giáo để ghi danh.

- Những người thuộc Giáo xứ khác cần có giấy giới thiệu của Cha xứ.

Xin cảm ơn!

✿ Để cập nhật lớp học giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất. Bạn vui lòng đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi có lớp học giáo lý hôn nhân, lớp học giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất.

✿ Do một số bạn có hỏi chúng tôi về lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Chúng tôi xin thông báo rằng, Không có lớp học cấp tốc. Mong anh chị và các bạn có nhu cầu học giáo lý hôn nhân vui lòng cập nhật thông tin để đăng ký lớp học sớm nhất.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo