🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Anton Padova (an ton Padova) Năm 2024
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Anton Padova (an ton Padova). Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Anton Padova (an ton Padova)
Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Anton Padova (an ton Padova) Năm 2024
Giáo Hạt: Chí Hòa
947/5 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Quan Thầy: Thánh Anton Padova
Số Điện Thoại: 5444 7347
Giờ Lễ Nhà Thờ Anton Padova (an ton Padova):

 

Ngày thường: 17:30

Chúa nhật: 07:00 - 17:000

 

Nhà thờ Anton Padova (an ton Padova); Giáo xứ Anton Padova (an ton Padova);Giáo họ Anton Padova (an ton Padova); Lịch lễ Anton Padova (an ton Padova); Lịch lễ nhà thờ Anton Padova (an ton Padova);Giờ lễ nhà thờ Anton Padova (an ton Padova); Giờ lễ Anton Padova (an ton Padova); Thánh lễ Anton Padova (an ton Padova); Giáo lý nhà thờ Anton Padova (an ton Padova); Giáo lý Anton Padova (an ton Padova)
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo