🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
[Hồ Chí Minh] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Dự Tòng Tại Giáo Xứ Nhân Hòa

GIÁO XỨ NHÂN HÒA THÔNG BÁO : Lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân sẽ khai giảng vào lúc 19h00 thứ tư ngày 01/08/2018.Các anh, chị sẽ đăng ký suốt tháng 7 này-tới nhận đơn tại văn phòng giáo xứ Nhân Hòa.Các lưu ý khác: - Đối với anh/chị ngoài xứ Nhân Hòa: khi đi đăng ký đem theo giấy giới thiệu

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo