🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
1 năm trước

Thành lập giáo hạt, giáo xứ mới và thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục

Thành lập giáo hạt, giáo xứ mới và thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục
Giáo Phận Vinh
THÔNG BÁO
V/v Thành lập giáo hạt, giáo xứ mới và thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục
Kính gửi: Quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh,
cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Vinh.
Ngày 05/05 và 07/05/2021, Đức Giám mục Giáo phận đã ký các Quyết định về việc thành lập giáo hạt, giáo xứ mới và thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục.
Nay, Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo đến quý cha và anh chị em:
I. Thành lập Giáo hạt Dừa Lãng, được tách từ Giáo hạt Bột Đà bao gồm các giáo xứ Quan Lãng, Lãng Điền, Đồng Lam, Yên Lĩnh và Giáo họ độc lập Con Cuông. Trụ sở Giáo hạt đặt tại Giáo xứ Quan Lãng, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
II. Thành lập Giáo xứ Tân Thanh, trên cơ sở giáo họ Thanh Tân, được tách từ Giáo xứ Thanh Dạ, Giáo hạt Vàng Mai. Tân giáo xứ thuộc địa bàn xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
III. Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục
Xét nhu cầu mục vụ của Giáo phận, vì lợi ích thiêng liêng của các tín hữu, sau khi tham khảo ý kiến của Ban Tư vấn cùng những người có trách nhiệm, Đức Giám mục Giáo phận quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm các linh mục có tên sau đây: (Xem Ảnh)
Xin quý cha bàn giao sổ sách và tài sản giáo xứ cho người kế nhiệm và rời nhiệm sở cũ để về nhiệm sở mới chậm nhất là ngày 17/05/2021. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, xin tránh mọi hình thức đưa đón và tiệc tùng đông đảo, đồng thời tuân thủ nghiêm nhặt những quy định và hướng dẫn mới nhất liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh.
Mời quý cha về nhận quyết định bổ nhiệm và tuyên xưng đức tin vào lúc 15 giờ ngày thứ Hai, 10/05/2021, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục (Xin mang theo áo chùng thâm và áo các phép).
Xin mọi thành phần Dân Chúa cầu nguyện cho giáo phận cũng như cho quý cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm đợt này.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Quan thầy Giáo phận, xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta.
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Lm. Giêrađô Nguyễn Nam Việt
Chưởng ấn
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo