🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Giải Tội Tuần Thánh 2021 Tại Nhà Thờ Thái Hà

Thông tin nhà thờ Thái Hà (Nam Ðồng)
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Q. Ðống Ða. Hà Nội
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 043 851-1239

Lịch Giải Tội Tại Nhà Thờ Thái Hà Trong Tuần Thánh 2021. Chương trình cụ thể như sau:

Thời gian: THỨ HAI ĐẾN THỨ TƯ TUẦN THÁNH (29-31/3) QUÝ CHA SẼ NGỒI TÒA GIẢI TỘI:

+ SÁNG: 8H30;

+ CHIỀU 14H30;

+ TỐI 19H30

Địa điểm: Tại Nhà Thờ Thái Hà

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo