🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Các Hội Đoàn Nguyện Ngắm Buổi Trưa Hàng Tuần Mùa Chay Thánh Giáo Xứ Chúc Lý

Lịch Các Hội Đoàn Nguyện Ngắm Buổi Trưa Hàng Tuần Mùa Chay Thánh Giáo Xứ Chúc Lý
Thông tin nhà thờ Chúc Lý
Giáo Hạt: Thanh Oai
Địa chỉ: xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Quan Thầy: Thánh Antôn Padua
Số Điện Thoại:

Lịch Các Hội Đoàn Nguyện Ngắm Buổi Trưa Hàng Tuần Mùa Chay Thánh Giáo Xứ Chúc Lý

Tuần Thánh 1:

- Thứ 2: Hội bà Thánh Anna

- Thứ 4: Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm

- Thứ 6: Hội Thánh Anrê Dũng Lạc

Tuần Thánh 2: 

- Thứ 2: Hội Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

- Thứ 4: Hội Thánh Giuse

- Thứ 6: Hội Thánh Gia

Tuần Thánh 3: 

- Thứ 2: Hội Lòng Chúa Thương Xót

- Thứ 4: Hội Gia đình thừa sai

- Thứ 6: Hội Thánh Anrê Dũng Lạc

Tuần Thánh 4:

- Thứ 2: Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm

- Thứ 4: Hội Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

- Thứ 6: Hội Thánh Giuse

Tuần Thánh 5: 

- Thứ 2: Hội bà Thánh Anna

- Thứ 4: Hội Thánh Gia

- Thứ 6: Hội Lòng Chúa Thương Xót


Chúc Lý, ngày 19 tháng 02 năm 2021

TM. HĐMV Giáo Xứ

Chánh trương

Giuse Trịnh Duy Dân

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo