🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
3 năm trước

Giáo Họ Phù Đồng Họp Đầu Năm Triển Khai Công Việc Trong Năm 2021

Giáo Họ Phù Đồng Họp Đầu Năm Triển Khai Công Việc Trong Năm 2021
Thông tin nhà thờ Phú Đồng
Giáo Hạt: ( 14 giáo xứ)
Địa chỉ: Thôn Nam Thành, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Quan Thầy: Đức Mẹ Fatima
Số Điện Thoại:

HỌP ĐẦU NĂM TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC TRONG NĂM 2021

Trong cuộc họp có sự hiện diện của ban trùm đương nhiệm, và các cụ trùm cựu và thành phần dân Chúa trong giáo họ. Trước khi bước vào cuộc họp, tất cả các tham dự viên đứng lên, hướng về bàn thờ Chúa và Đức Mẹ Fatima để cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, xin người soi sáng cho cuộc họp. 

Sau khi cầu nguyện, ông trùm đã tuyên bố khai mạc cuộc họp, trước hết ô trùm đã bày tỏ cám ơn của mình đối với những người tham dự cuộc họp, và chúc tết toàn thể mọi người đang hiện diện nơi đây, tiếp đến và cũng nói các tham dự viên về tầm quan trọng của cuộc họp, ở đây quý vị đang là những đại diện cho toàn bà con giáo họ, vì thế chúng ta phải ý thức chuyện đó, chúng ta phải cố gắng, xây dựng giáo họ cho vững mạnh hơn, phải coi việc của giáo họ như việc nhà mình.

Tiếp đến ông trùm đã đưa ra phần nội dung chính của cuộc họp, trước hết là đánh giá, và khiển trách và các những khuyết điểm trong một năm qua, hai thu chi 2020, ba là làm toà vàng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày ông thơ đã lập biên bản và đọc cho mọi người nghe và ký tên  trong biên bản, sau cùng ông trùm cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho giáo họ chúng con  họp đầu năm được sự thành công và tốt đẹp

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo