🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
3 năm trước

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN BÙI CHU

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN BÙI CHU
Thông tin nhà thờ Đại Đồng
Giáo Hạt: Liễu Đề
Địa chỉ: Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Ðịnh
Quan Thầy: Thánh Laurenxo phó tế
Số Điện Thoại:
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN BÙI CHU
(Chúa Nhật Lễ Lá năm 2021)
? Chủ đề: “THẮP SÁNG TÌNH YÊU GIA ĐÌNH”
? Mục đích: Giúp người trẻ sống tình yêu gia đình theo ý Chúa
⏰ Thời gian: Chúa Nhật Lễ Lá ngày 28/03/2021
? Địa điểm: Đền Thánh Kitô Vua Đại Đồng (xã Giao Lạc - Giao Thuỷ - Nam Định)
? Đối tượng: Các bạn trẻ giáo phận Bùi Chu (13 giáo hạt mỗi hạt 500 bạn trẻ + 500 TNV)
I. CHƯƠNG TRÌNH
- 07h00: Đón tiếp (Ban lễ tân)
- 07h30: Tập trung và sinh hoạt (Cha Lộc và nhóm LHV Don Bosco)
- 08h00: Khai mạc
- 08h30: Chia sẻ đề tài: “Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA TÌNH YÊU TRONG GIA ĐÌNH”
- 09h30: Rước Lá và Thánh Lễ
- 11h30: Kết thúc.
II. PHỤC VỤ TRONG THÁNH LỄ
1. Chương trình rước lá
- Cờ đầu, Kèn Đồng... giáo xứ Đại Đồng
- Đại diện các giáo hạt (mỗi hạt cử đại diện 20 người : 10 nam và 10 nữ)
- Đoàn Lễ Nghi
2. Thánh Lễ
- Bài đọc 1: Giáo hạt Tứ Trùng (Nam, Áo Veston)
- Bài đọc 2: Giáo hạt Lạc Đạo (Nữ, Áo dài)
- Bài thương khó: Giáo hạt Đại Đồng
- Lời nguyện giáo dân: Giáo hạt Liễu Đề (Nam), Tương Nam (Nữ), Quỹ Nhất (Nam), Kiên Chính (Nữ) [Nam mặc Veston, Nữ mặc Áo Dài]
- Phục vụ hát lễ: Giáo xứ Đại Đồng
Yêu cầu chung:
- Mỗi giáo hạt chuẩn bị 1 cành lá lớn ghi tên giáo hạt của mình và lá cho mỗi bạn trẻ tham dự.
- Mỗi giáo hạt chia sẻ với ban tổ chức 3.000.000 VNĐ
TM BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN
Micae Phạm Văn Tương
LM ĐẶC TRÁCH
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo