🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Bài Hát Nghe Nhiều

Trình bày: Sr. Hiền Thông
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 142
Thể loại: Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lượt nghe: 140
Trình bày: Thanh Ngọc
Thể loại: Các Thánh | Lượt nghe: 154
Trình bày: Sr. Hiền Thông
Thể loại: Chúa Ba Ngôi | Lượt nghe: 148
Trình bày: Thiên Lộc
Thể loại: Chúa Kitô Vua | Lượt nghe: 172
Trình bày: Thanh Ngọc
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 149
Thể loại: Dâng Lễ | Lượt nghe: 172
Thể loại: Đức Mẹ | Lượt nghe: 150
Trình bày: Bảo Yến Quang Dũng
Thể loại: Mùa Phục Sinh | Lượt nghe: 149
Thể loại: Ngợi Ca Đức Mẹ | Lượt nghe: 163
Trình bày: Cao Duy
Thể loại: Ngợi Ca Đức Mẹ | Lượt nghe: 142
Trình bày: Hạ Trâm
Thể loại: Ngợi Ca Đức Mẹ | Lượt nghe: 296
Trình bày: Sr. Hiền Thông
Thể loại: Ngợi Ca Đức Mẹ | Lượt nghe: 141

Bài Hát Mới

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo