🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Nhà Thờ Giáo Xứ Thanh Đức
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Thanh Đức. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Thanh Đức
Nhà Thờ Giáo Xứ Thanh Đức
Giáo Hạt: Giáo hạt Đà Nẵng
45 đường 3 tháng 2, Q. Hải Châu, Ðà Nẵng
Quan Thầy: Thánh Phêrô & Phaolô
Số Điện Thoại:
Nhà thờ Thanh Đức; Giáo xứ Thanh Đức;Giáo họ Thanh Đức; Lịch lễ Thanh Đức; Lịch lễ nhà thờ Thanh Đức;Giờ lễ nhà thờ Thanh Đức; Giờ lễ Thanh Đức; Thánh lễ Thanh Đức; Giáo lý nhà thờ Thanh Đức; Giáo lý Thanh Đức
Chuyên Mục