🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Nhà Thờ Giáo Họ Nhơn Mỹ Giáo phận Qui Nhơn
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Nhơn Mỹ. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Nhơn Mỹ
Nhà Thờ Giáo Họ Nhơn Mỹ Giáo phận Qui Nhơn
Giáo Hạt: Hạt Bình Ðịnh
Tổ 1-khu vực 3. Phường Nhơn Phú-Qui Nhơn
Quan Thầy: Truyền Tin (25/3)
Số Điện Thoại:
Giới thiệu về nhà thờ Nhơn Mỹ:
Nhà thờ Nhơn Mỹ; Giáo xứ Nhơn Mỹ;Giáo họ Nhơn Mỹ; Lịch lễ Nhơn Mỹ; Lịch lễ nhà thờ Nhơn Mỹ;Giờ lễ nhà thờ Nhơn Mỹ; Giờ lễ Nhơn Mỹ; Thánh lễ Nhơn Mỹ; Giáo lý nhà thờ Nhơn Mỹ; Giáo lý Nhơn Mỹ
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo