🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký
Nhà Thờ Giáo Xứ Diêm Tụ Tổng giáo phận Huế
Để là thành viên thuộc Nhà Thờ Diêm Tụ. Bạn vui lòng click vào nút dưới đây
Nhà thờ Diêm Tụ
Nhà Thờ Giáo Xứ Diêm Tụ Tổng giáo phận Huế
Giáo Hạt: Hương Phú
Vinh Thái, Phú Vang, TTH
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
Giới thiệu về nhà thờ Diêm Tụ:
Nhà thờ Diêm Tụ; Giáo xứ Diêm Tụ;Giáo họ Diêm Tụ; Lịch lễ Diêm Tụ; Lịch lễ nhà thờ Diêm Tụ;Giờ lễ nhà thờ Diêm Tụ; Giờ lễ Diêm Tụ; Thánh lễ Diêm Tụ; Giáo lý nhà thờ Diêm Tụ; Giáo lý Diêm Tụ
Tin Tức
Danh sách thành viên
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo