🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

THÔNG BÁO LỊCH LỄ TRUYỀN TIN VÀ CHẦU MÌNH THÁNH TẠI NHÀ THỜ CỔ NHUẾ!

THÔNG BÁO LỊCH LỄ TRUYỀN TIN VÀ CHẦU MÌNH THÁNH TẠI NHÀ THỜ CỔ NHUẾ!
Thông tin nhà thờ Cổ Nhuế
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: 16B Cổ Nhuế, Từ Liêm, TP. Hà Nội
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 042 291 2324
THÔNG BÁO LỊCH LỄ TRUYỀN TIN VÀ CHẦU MÌNH THÁNH TẠI NHÀ THỜ CỔ NHUẾ!
*Thứ 5 ngày 25 tháng 3: Lễ Truyền tin Thiên Chúa Nhập thể, Lễ trọng có 3 giờ lễ:
✓ 5h30: Nhà salê diêng hát lễ.
✓ 18h00: Ca đoàn Cêcilia + Gia thất hát lễ.
✓ 20h00: Ca đoàn Antôn hát lễ.
*Thứ 6 ngày 26 tháng 3: Chầu Mình Thánh Chúa trọng thể và Giải Tội buổi tối trong giờ chầu:
Chương trình cụ thể:
- 18h00 - 19h00: Đặt Mình Thánh
- 19h00 - 20h00: Hội Gia trưởng Giáo xứ.
- 20h00 - 21h00: Hội Sinh viên Giáo xứ.
- 21h00 - 22h00: Hội Mân Côi - Hội Lêgio
- 22h00 - 23h00: Hội Antôn.
- 23h00 - 24h00: Chầu Chung và cất Mình Thánh.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo