🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Tạm Hoãn Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Bà Tồn Vào Ngày 13/5/2021

Tạm Hoãn Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Bà Tồn Vào Ngày 13/5/2021
Thông tin nhà thờ Bà Tồn
Giáo Hạt: Cái Bè
Địa chỉ: Bưu điện số 4, Mỹ Thành Nam, Cai Lậy,
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (073)816-082
Thông báo: Tạm hoãn Lễ Khánh thành Nhà Thờ Bà Tồn vào ngày 13/5/2021
Vì tình hình dịch bệnh COVID 19 đang phức tạp khó lường, nên việc tổ chức Lễ Khánh thành và cung hiến Nhà thờ Bà Tồn tạm hoãn lại.
Khi nào thuận lợi cho việc tổ chức, chúng con sẽ kính mời và thông báo lại cho quý vị.
Chúng con cám ơn và xin mọi người tiếp tục thương cầu nguyện và giúp đỡ chúng con!
Kính báo,
Giáo Xứ Bà Tồn
147 lượt xem
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo