🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tuần Thánh 2021 Tại Nhà Thờ Tân Lạc

Thông tin nhà thờ Tân Lạc
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: Số 17 - Ngõ Tân Lạc, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quan Thầy: Thánh An Tôn (13/6)
Số Điện Thoại:

THỨ HAI TUẦN THÁNH (29/3/2021)

Thánh lễ: 5h30

THỨ BA TUẦN THÁNH (30/3/2021)

Thánh lễ: 19h00

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (31/3/2021)

Thánh lễ: 19h00

Sau Thánh lễ Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu (ngắm đứng)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (01/4/2021)

Thánh lễ Tiệc Ly: 19h00

Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể – Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (02/04/2021)

15h00: Ngắm Đàng Thánh Giá

19h00: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại

Sau Nghi thức tưởng niệm Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (03/4/2021)

18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ

20h00: Thánh lễ Đêm canh thức Vượt Qua

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (04/4/2021)

8h00: Thánh lễ thiếu nhi

18h00 và 20h00: Đại lễ Phục Sinh

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo