🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Tuần Bát Nhật Phục Sinh Giáo Xứ Giáo Họ Thụy Ứng ( Từ Ngày 5-11/4/2021)

Lịch Lễ Tuần Bát Nhật Phục Sinh Giáo Xứ Giáo Họ Thụy Ứng  ( Từ Ngày 5-11/4/2021)
Thông tin nhà thờ Thụy Ứng
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: Ðồng Tháp, Ðan Phượng, TP. Hà Nội
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
LỊCH LỄ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH ( từ ngày 5-11/4/2021)
Trong tháng tư, giáo xứ cầu nguyện cho giáo họ Đồng Lạc
Thứ hai: (5/4)
- Họ Chu Phan mừng lễ Bổn Mạng.
Xin quý ông bà anh chị em về cầu nguyện cho giáo họ Chu Phan.
Chương trình:
- 18g30: chầu Mình Thánh Chúa,
- 19 g00: thánh lễ.
Các thánh lễ tối:
Thứ ba : (6/4)
• 19h00 Lễ nhà thờ Thuận Thượng
• 19h30 lễ nhà thờ Ích vịnh, lễ giới trẻ
Thứ tư : (7/4)
- 8h00 (cha Cường dâng lễ Đại Thần )
• 19h00 Lễ nhà thờ Đạc Tư và Thượng Mỗ
Thứ năm (8/4) 
• 19h00 Lễ Địch Vĩ và Ích Vịnh
Thứ sáu. (9/4)
- 5h00 lễ Đại Thần
•19h00 i lễ Đồng Lạc.
Thứ bẩy: (10/4)
• 17g00: lễ Thuận Thượng
• 19g: lễ nhà thờ xứ.
(19g Phương viên 2)
----------------------------------------------------------------------
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. (11/4)
• 5g30: lễ Địch Vĩ ;
9g00: lễ thiếu nhi,
• 15g: lễ Thanh Điềm ;
17g00: lễ Thượng Mỗ.
• 19g00: lễ nhà thờ Ích Vịnh.
(18g00 Lại yên; 19g45: Phú an)
---------------
** Các ông trùm gửi tiền hôn chân về nhà xứ để gửi TGM .
Linh mục chính xứ Ant.M
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo