🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Trong Tuần Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Thông tin nhà thờ Thượng Bình
Giáo Hạt: Ngàn Sâu
Địa chỉ: Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (039) 872.258
Ban Truyền Thông và ban Phụng vụ giáo xứ Thượng Bình xin thông báo lịch lễ trong tuần Chúa Nhật 5 mùa chay như sau:
LỊCH THÁNH LỄ VÀ LÀM PHÚC
1. Nhà thờ Xứ:
- Sáng Thứ 3,4,6,7: Thánh Lễ lúc 4h45
- Tối thứ 5: Thánh Lễ lúc 19h30
2. Các Giáo Họ:
- Phú Gia: Sáng Thứ 2 lúc 4h45
- Vân Đạm: Tối Thứ 4 lúc 19h30
- Bình Thọ: Tối Thứ 6 lúc 19h30
3. Tuần làm phúc tại giáo họ Thượng Bình:
- Thứ 2,3,4,5: ban ngày thăm viếng
- Tối thứ 2,3,4: Giải tội, Ngắm, gặp gỡ bắt đầu lúc 19h.
4. Chúa Nhật Lễ Lá
- Sáng Chúa Nhật: lúc 7h
- Tối Chúa Nhật: lúc 19h30
*Lưu ý: Sáng Chúa Nhật quý ông bà anh chị em nhớ mang lá dừa đi.
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo