🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2021 Giáo Xứ Trung Đồng

Lịch Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2021 Giáo Xứ Trung Đồng
Thông tin nhà thờ Trung Đồng
Giáo Hạt: Hạt Cách Tâm
Địa chỉ:
Quan Thầy: Thánh Antôn Padova
Số Điện Thoại:

Chương trình thánh lễ và hoan ca mừng chúa giáng sinh giáo xứ Trung Đồng ngày 24-24/12 năm 2021
Mời Mọi Người Về Tham Dự
*** 24/12/2021 Tại giáo họ Giang Sơn
Sáng:
*10h : Thánh lễ (Do Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến chủ tế)
Tối:
6h30' : Diễn Nguyện Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh
9h : Thánh Lễ
10h15' : Kiệu Chúa Hài Đồng
***Ngày 25/12/2021 Tại Giáo Xứ
6h tối : Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo