🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Giáo Xứ Và Các Giáo Họ Thượng Bình Cập Nhật 15/04/2021

Lịch Lễ Giáo Xứ Và Các Giáo Họ Thượng Bình Cập Nhật 15/04/2021
Thông tin nhà thờ Thượng Bình
Giáo Hạt: Ngàn Sâu
Địa chỉ: Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (039) 872.258
GIÁO XỨ THƯỢNG BÌNH
THÔNG BÁO
Kính thưa quý ông bà anh chị em!
Cuộc họp mở rộng tối thứ Năm, ngày 15/04/2021 và nhìn vào thực tế hoàn cảnh của giáo xứ, tôi đưa ra một vài điều chỉnh như sau
1. GIỜ THÁNH LỄ
- Tối thứ 5, 7: Thánh lễ vào lúc 19h45’
- Sáng CN: Thánh lễ vào lúc 6h45’
- Tối CN: Thánh lễ vào lúc 19h45’
- Ngày thường: sáng Thánh lễ vào lúc 4h30’/ Tối vào lúc 19h45’
- Tối thứ 2: Vân Đạm
- Tối thứ 3: Phú Gia
- Sáng thứ 4: Bình Thọ
- Tối thứ Năm Thánh lễ cho học trò – ơn gọi.
- Tối thứ 6: Trăm Năm
- Nếu tối CN tại giáo họ nào có Thánh lễ, thì ngày thường TRƯỚC đó tại giáo họ đó không có Thánh lễ.
(nếu có việc bất thường tôi sẽ thông báo cho các ông chủ tịch giáo họ)
2. VIỆC ĐẠO ĐỨC
a. Tối thứ 4 hàng tuần: đọc kinh liên gia – làm việc đạo đức Kính thánh Giuse.
b. Tháng 5, tháng Hoa- Tháng Kính Đức Mẹ: buổi tối đọc kinh suy niệm tại lèn Đức Mẹ bắt đầu 19h45’ – kết thúc 20h30’.
( Xướng kinh vào đọc suy niệm: Tối thứ 2: hội Thánh Tâm; Tối thứ 3: Hội Mân Côi; Tối thứ 6: Hội Lòng Thương Xót)
Bình an trong Chúa Giêsu Kitô !
3. GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC:
- Người nguy tử cần xức dầu gặp bất cứ lúc nào.
- Khi có người giáo xứ qua đời, người nhà phải báo ngay cho tôi để tôi sắp xếp lịch dâng thánh lễ.
- Khi anh chị em xin lễ: tại các giáo họ, tôi sẽ đọc hết; còn tại giáo xứ vì nhiều người xin lễ nên tôi chỉ đọc tên người xin và giáo họ.
- Tôi sẽ nêu rõ ý lễ hồi tử, lễ an táng, lễ giỗ một năm, lễ giỗ mãn tang; các dòng tộc, tổ liên gia xin lễ (còn lễ tuần 3, tuần 7, 50, 100 thường thì tôi ko xướng)
- Kể từ nay trở đi, quý ông bà anh chị em cần trình chiếu hôn nhân, xin giấy tờ cho con cái học giáo lý hôn nhân, xin lễ, hay một chuyện nào đó xin đến gặp ngày thứ 2, 3, 4 hằng tuần ( còn ngày thứ 5,6,7 nhiều khi tôi đi vắng vì công việc; lễ chầu lượt...)
4. LỊCH THÁNH LỄ TUẦN 3 VÀ 4 PHỤC SINH
- Sáng mai: Thánh lễ lúc 7h
- Tối mai: 19h30 tại họ Trăm Năm
Chúa nhật IV PS:
- Tối thứ 7: Thánh lễ lúc 19h45’
- Sáng CN : Thánh Lễ lúc 6h45’
- Tối CN: Thánh lễ tại họ Vân Đạm lúc 19h45’ (như vậy tối thứ 2 này giáo họ Vân Đạm không có lễ)
- Tối thứ 5 không có lễ; thay vào đó sẽ có Thánh lễ sáng thứ 5.
XIN HẾT LÒNG CÁM ƠN QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo