🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Giáo Xứ Thượng Bình Giáo Phận Tĩnh

Thông tin nhà thờ Thượng Bình
Giáo Hạt: Ngàn Sâu
Địa chỉ: Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: (039) 872.258

Giáo xứ Thượng Bình thông báo lịch lễ tuần này:

- Sáng thứ 2,3,4,6,7 Thánh Lễ sáng tại nhà thờ xứ vào lúc 4h45. 

- Sáng thứ 5 không có Thánh Lễ.

- Tối thứ 2: Thánh Lễ họ Vân Đạm.

- Tối thứ 3: Thánh Lễ họ Phú Gia

- Tối thứ 4: Thánh Lễ họ Bình Thọ.

- Tối thứ 5:  Thánh Lễ tại nhà thờ Xứ ( Thánh Lễ giới trẻ, TNTT).

- Tối thứ 6: Thánh Lễ họ Trăm Năm.

- Giờ cử hành Thánh Lễ tối  18h30 chuông, 19h đọc kinh, 19h30 thánh lễ.

- Tối thứ 7: Thánh Lễ 19h30

- Sáng Chúa Nhât: Thánh Lễ sáng 7h, sau Thánh Lễ các em học giáo lý.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo