🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Lịch Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Nhà Thờ Cổ Nhuế 2021

Lịch Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Nhà Thờ Cổ Nhuế 2021
Thông tin nhà thờ Cổ Nhuế
Giáo Hạt: Chánh Tòa
Địa chỉ: 16B Cổ Nhuế, Từ Liêm, TP. Hà Nội
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 042 291 2324

- Thứ 3 Ngày 2/11/2021 Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn
- Nhà thờ Cổ Nhuế có thánh lễ vào lúc: 18h30 thay vì 16h00 tại Vườn Thánh.
Kính mong Ace sắp xếp tham dự thánh lễ một cách sốt sáng !

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo