🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ CHÍNH TÂM

Thông tin nhà thờ Chính Tâm
Giáo Hạt: Đức Tánh
Địa chỉ: Xã Trà Tân, Ðức Linh, Bình Thuận
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:

Ngày 28/03/2021: Chúa Nhật Lễ Lá
+ Giờ lễ như bình thường
+ Trước lễ có nghi thức là phép lá và kiệu lá

Ngày 29-30-31/04/2021: Thứ hai - Thứ ba - Thứ tư
+ Giờ lễ như bình thường
+ Ngắm 15 sự thương khó của chúa

Ngày 01/04/2021: Thứ năm tuần thánh: Thánh lễ Tiệc Ly
+ 4h30 Nguyện ngắm 15 sự thương khó của Chúa
+ 18h00 Thánh lễ Tiệc Ly

Ngày 02/04/2021: Thứ sáu tuần thánh: Suy Tôn Thánh Giá
+ 4h30 Nguyện ngắm 15 sự thương khó của Chúa
+ 10h00 Nguyện ngắm 15 sự thương khó của Chúa
+ 18h00: Suy Tôn Thánh Giá

Ngày 03/04/2021: Thứ Bảy Tuần Thánh: Đêm Canh Thức Vượt Qua
+ 4h30 - 10h30: Kinh Nguyện và Viếng Chúa Tại Mồ Chúa
+ 10h30: Ngắm dấu đanh Tại Mồ Chúa
+ 19h00: Thánh Lễ Đêm Mừng Chúa Phục Sinh

Ngày 04/04/2021: Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh
+ 4h30: Lễ I (Ngày Hành Hương Năm Thánh)
+ 7h00: Lễ II (Dành Cho Thiếu Nhi)
+ 18h00: Lễ III (Dành cho Giới Trẻ)


Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo