🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Chương Trình Tuần Thánh Lễ Lá Và Chúa Phục Sinh 2022 Tại Giáo Xứ Bảo Lộc

Thông tin nhà thờ Bảo Lộc
Giáo Hạt: Bảo Lộc
Địa chỉ: 713 Trần Phú, Blao, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:

THÔNG BÁO 

Lễ Nghi Tuần Thánh - Nhà Thờ Bảo Lộc


CHÚA NHẬT 10/04/2022 LỄ LÁ : 

+ Kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem chịu tử nạn cửu chuộc nhân loại.

+ Trước lễ chiều Thứ Bảy và 4 Thánh Lễ Chúa Nhật : có nghỉ thức làm phép và rước lá đơn giản từ cuối nhà thờ.

THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH :

+ Sáng lễ lúc 5g00 như bình thường.

+ Chiều lễ 17g30, sau lễ có ngắm thương khó và dâng hạt.

+ (Lễ làm phép dầu thánh vào 09g30 sáng Thứ Tư, tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt).

THỨ NĂM TUẦN THÁNH :

+ Sáng 05g00 ngắm 15 sự thương khó của Chúa Giêsu.

+ Chiều 17g30 Thánh Lễ Tiệc Ly :

* Trước lễ cử hành nghỉ thức Rước dầu thánh.

* Trong lễ cử hành nghỉ thức Rửa chân Tông đồ. :

* Sau lễ rước kiệu Thánh Thê sang nhà thờ cũ và các phiên châu :

- 19g00 : Giáo họ Mẹ HCG.

- 19g30 : Giáo họ Mân Côi.

- 20g00 : Giáo họ Kitô Vua.

- 20g30 : Giáo họ Têresa.

.= 21g00 : Giáo họ Phanxico.

- 21g30 : Giáo họ Giuse.

- 22g00 : Giáo họ Vinhsơn.

- 22g30 : Hội Bà Mẹ Công Giáo và Gia Trưởng.

- 23g00 : Hội LCTX & Mân Côi & Máu Châu Báu.

- 23g30 : Tu sĩ nam nữ.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH :

+ Sáng 05g00 ngắm thương khó, (Ngắm Rằng).

+ Chiều :

* 17g00 : Đi dàng Thánh Giá trọng thê.

* Sau đó là Nghi thức Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

Có suy tôn Thánh Giá, nhưng bỏ phần hôn kính Thánh Giá .

THỨ BẢY TUẦN THÁNH:

+ Sáng 05g00 ngắm 5 dâu đanh của Chúa Giêsu và 7 sự thương khó của Đú

+ Chiều 19g00 : Lễ vọng Chúa Phục Sinh.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022) :

+ Sáng : Không có lễ 05g00 — Chỉ có lễ 08g00.

+ Chiêu : Lễ 17g00 và 19g00 ..

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo