🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2021 TẠI GIÁO XỨ NGHĨA HẠ

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2021 TẠI GIÁO XỨ NGHĨA HẠ
Thông tin nhà thờ Nghĩa Hạ
Giáo Hạt: Bắc Giang
Địa chỉ: Nghĩa Hạ, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2021
TẠI GIÁO XỨ NGHĨA HẠ
1. CHÚA NHẬT LỄ LÁ
: ngày 28 / 03 / 2021
THÁNH LỄ LÀM PHÉP LÁ - KIỆU LÁ
Ban sáng :
05 h 00 : Thánh lễ ở họ Trại Dược.
07 h 30 : Các em xét mình + chầu Thánh Thể
09 h 00 : Các em xưng tội (Cha Thắng về giúp).
Ban tối :
18 h 30 : Chuông hiệu I : Cộng đoàn tập trung ở Đền Chúa Thương Xót.
19 h 00 : Chuông hiệu II : Xướng kinh, Tin Cậy Mến, Ăn năn tội. kinh Cuộc đời :
Từ câu : Cuộc đời Chúa những ngày sau hết …
đến câu : vì không đón nhận Tin Mừng bình yên …
- Đoàn kèn khởi đầu
- Dẫn lễ. - Hát ca nhập lễ. - Làm phép lá.
- Kiệu lá từ Đền Chúa Thương Xót đi xung quanh nhà thờ.
- Thứ tự : - Bình hương, tẩu hương - Thánh giá nến cao
- Chủ lễ cầm lá đi sau Thánh Giá.
- Đoàn lễ sinh + Đoàn trống trắc
- Đoàn kèn + Ca đoàn
- Các em và giáo dân tay cầm lá xếp hàng đi theo Chủ lễ.
Trong khi đi rước đoàn kèn thổi – ca đoàn hát.
- Vào đến nhà thờ, chủ lễ xông hương bàn thờ
- Thánh lễ như thường lệ. - Bải Thương Khó 3 người đọc (hát)
Chỉ hát kết lễ chứ không thổi kèn.
---------------------------------------------------
2. BA NGÀY ĐẦU TUẦN THÁNH (ngày 29+30+31 / 03.2021)
Thứ 2 - Ban sáng : Nghĩa Hạ - Thánh lễ như thường lệ.
- Ban tối : Trại Dược- Ngắm hành hương 15 Sự Thương Khó ĐCG
Thứ 3 - Ban sáng : Cha xứ đi Lễ Truyền Dầu tại nhà thờ chính tòa.
- Ban tối : Trại Đồng- Ngắm hành hương 15 Sự Thương Khó ĐCG
Thứ 4 - Ban sáng : Nghĩa Hạ - Thánh lễ như thường lệ.
- Ban tối : Tổng kết ngắm hành hương 15 Sự Thương Khó ĐCG.
---------------------------------------------------
3. THỨ NĂM TUẦN THÁNH ngày 01 / 04 / 2021
(Sáng đọc kinh bình thường)
a/ THÁNH LỄ TIỆC LY
18 h 30 : Chuông hiệu I : Cộng đoàn tập trung trong sân nhà chung.
19 h 00 : Chuông hiệu II : Xướng kinh, Tin Cậy Mến, Ăn năn tội. kinh Cuộc đời :
Từ câu: Đến thứ năm Chúa truyền môn đệ ……..
đến câu: Chúa vào vườn Giệt-ma-ni nguyện cầu.
Dẫn lễ : Dẫn lễ xong công bố thứ tự đi rước đi từ nhà chung vào nhà thờ.
Thứ tự : * Thánh Giá nên cao – Đoàn trống trắc – Các em thiếu nhi – Giáo dân.
* Đoàn Kèn đồng + Ca đoàn (vừa đi vừa thổi)
* Đoàn lễ nghi và 12 Tông đồ rước chiên.
Vào đến nhà thờ : * Ca đoàn hát ca nhập lễ. Thánh lễ như thương lệ.
* Đến kinh vinh Danh kéo chuông, rồi bỏ chuông dùng trống + mõ.
* Sau giảng có nghi thức Rửa chân cho các Tông đồ.
* Sau lời nguyện Hiệp lễ có nghi thức kiệu Thánh Thể sang nhà Tạm.
Thứ tự đi rước Thánh Thể :
- Thánh Giá nến cao + Đoàn tung hoa + Lễ sinh
- 12 Tông đồ cầm Phương ru + nến sáng
- Cha chủ tế kiệu Mình Thánh Chúa.
- Giáo dân hướng về Thánh Thể Chúa
- Tới nhà tạm Chủ tế xông hương
- Kết thúc bằng bài hát : Đây Nhiệm Tích. (kết thúc trong thinh lặng)
---------------------------------------------------
b/ CHẦU THÁNH THỂ LUÂN PHIÊN
Sau Thánh lễ đến 21g00 : Giờ chầu chung của Giáo xứ.
- Từ 21g00 - 21g30: HỘI LÊ-GI-Ô + CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH
- Từ 21g30 - 22g00 : GIỚI TRẺ + THIẾU NHI THÁNH THỂ
- Từ 22g00 - 22g30 : HUYNH ĐOÀN DÒNG BA + HỘI MÂN CÔI
- Từ 22g30 - 23g00 : HỘI TRƯỞNG GIA (GIUSE)
- Từ 23g00 - 23g30 : BHG TÂN CỰU + HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
- Từ 22g30 - 24g00 : TU SỸ NAM NỮ.
Lưu ý : Mỗi cộng đoàn làm giờ chầu 30 phút, chủ yếu là thinh lặng để suy gẫm việc Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Giệtsimani với câu : “Hãy thức với Thầy”.
---------------------------------------------------
4. THỨ SÁU TUẦN THÁNH ngày 02 / 04 / 2021
TƯỞNG NIỆM CHÚA CHỊU CHẾT
Lưu ý : Hôm nay buộc nhịn chay kiêng thịt để tưởng niệm Chúa chịu chết vì tội chúng ta. Mỗi người nên xếp sắp công việc trong ngày để có thời giờ tham dự các nghi thức và suy niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu. (bớt việc xác, tăng việc hồn).
Những việc cần làm : Tịnh Tâm (im lặng), nhịn chay, hãm mình, chầu Thánh Thể.
* Ban sáng : Đọc kinh như thường lệ.
* Ban trưa : 09 h 30 : Trống hiệu I
10 h 00 : Đàng Thánh giá trọng thể trong nhà thờ (Cha xứ hướng dẫn).
11 h 00 : Cơm Chay.
* Ban chiều : 14 h 30 : Trống hiệu I.
15 h 00 : Trống hiệu II. Xướng kinh, Tin Cậy Mến, Ăn năn tội.
Kinh Cuộc đời từ câu : Chúa im lặng vác cây Thập Giá …………..….
đến câu : Địch thù cắt lính canh hang táng Người.
- Đọc diễn giải + Cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
- Hôn kính Thánh Giá : BGH Cựu + Tân, Tu sỹ và Ban phục vụ các hội đoàn.
* Ban tối :
18 h 30 : Trống hiệu I
19 h 00 : Trống hiệu II : NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU.
* Sau ngắm 15 + Dâng hạt, cử hành nghi thức tháo xác và an táng Chúa.
• Nghi thức : Rước Xăng Chúa vào nhà mồ.
Thứ tự đi rước : Thánh Giáo nến cao - Các thiếu nhi - Giáo dân xếp hàng theo đoàn thể.
Xăng Chúa - Ban hành giáo cựu
Mọi người đội khăn tang, cầm nến đi rước,
Ban hành giáo đọc kinh cầu chịu nạn trên loa - mọi người thưa.
Vào đến nhà mồ : Đọc kinh Dấu đanh + hôn chân Chúa. Kết thúc
• Thường trực mồ Chúa: Các Tông đồ.
---------------------------------------------------
5. THỨ BẢY TUẦN THÁNH ngày 03 / 04 / 2021
KINH NHỚ CHÚA GIÊSU NẰM TRONG MỒ
Lưu ý : Hôm nay Giáo hội dạy giữ thinh lặng bên mồ Chúa nên chỉ nói khi cần.
THỨ TỰ CÁC ĐOÀN HỘI VIẾNG MỒ CHÚA
STT THỜI GIAN TÊN ĐOÀN HỘI
01 06h – 07h HỘI LÊ-GI-Ô
02 07h – 08h CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH
03 08h – 09h HỘI TRƯỞNG GIA (GIUSE)
04 09h – 10h HỘI MÂN CÔI
05 10h – 11h HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
06 11h – 12h BHG TÂN CỰU
07 12h – 13h GIÁO LÝ VIÊN + HUYNH TRƯỞNG
08 13h – 14h HUYNH ĐOÀN DÒNG
09 14h – 15h CÁC HỌ LẺ
Ban chiều: 15 h 00 - Trống hiệu II : Đi Đàng Thánh giá trọng thể ngoài nhà thờ.
TRÌNH TỰ VÁC THÁNH GIÁ CỦA CÁC ĐOÀN THỂ
01. Từ điểm xuất phát đến chặng thứ 1 = Chủ lế + lễ sinh và Thừa tác viên
02. Từ chặng thứ 1 đến chặng thứ 2 = Ban hành giáo cựu toàn xứ
03. Từ chặng thứ 2 đến chặng thứ 3 = Ban hành giáo đương Nghĩa Hạ
04. Từ chặng thữ 3 đến chặng thứ 4 = Hội Dòng Ba Đaminh
05. Từ chặng thứ 4 đến chặng thứ 5 = Giáo họ Trại Đồng
06. Từ chặng thứ 5 đến chặng thứ 6 = Hội Dòng Hiệp Nhất
07. Từ chặng thứ 6 đến chặng thứ 7 = Giáo họ Trại Dược
08. Từ chặng thứ 7 đến chặng thứ 8 = Hội Mân Côi
09. Từ chặng thứ 8 đến chặng thứ 9 = Hội Trưởng Gia (Giuse)
10. Từ chặng thứ 9 đến chặng thứ 10 = Giáo lý viên + Thiếu nhi Thánh Thể
11. Từ chặng thứ 10 đến chặng thứ 11 = Đoàn Kèn đồng
12. Từ chặng thứ 11 đến chặng thứ 12 = Hội Lòng Chúa thương xót
13. Từ chặng thứ 12 đến chặng thứ 13 = Hội Lê-Gi-Ô
14. Từ chặng thứ 13 đến chặng thứ 14 = Gia đình Khôi Bình
15. Từ chặng thứ 14 vào trong nhà thờ = Ca Đoàn Têrêxa
Ca đoàn hát + đọc suy niệm và điều hành chương trình.
---------------------------------------------------
VỌNG LỄ PHỤC SINH (Tối Thứ Bảy)
18 h 30 : Trống hiệu I. 19 h 00 - Ngắm Dấu Đanh 3 lượt + Dâng hạt.
20 h 30 : CANH THỨC VƯỢT QUA - VỌNG PHỤC SINH
- Dẫn lễ : Chủ tế cùng đoàn nghi lễ đến nơi làm phép lửa tại sân cuối nhà thờ.
- Làm phép lửa + Nến Phục Sinh (rước nến lên Cung Thánh, bật đèn nhà thờ)
Xướng kinh Vinh Danh (kéo chuông, Kèn đồng).
---------------------------------------------------
6. CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH ngày 04 / 04 / 2021
Lưu ý : Hôm nay buộc kiêng việc xác và đi tham dự Thánh lễ.
* Ban sáng : 07 h 00 - Lễ ở họ Trại Dược.
08 h 30 - Lễ ở họ Trại Đồng.
Tối lễ ở nhà xứ : Rước kiệu Đức Mẹ và kiệu Chúa sống lại.
Kiệu Đức Mẹ : Địa điểm tại sân nhà Ông quản Đức Thu. (Dòng Ba các và họ lẻ)
Kiệu Chúa sống lại : Địa điểm tại ngã ba Xóm Trại. (họ nhà xứ)
Hai kiệu gặp nhau tại quán nhà Anh Bằng + Huyền.
Nghi thức chào kiệu ; Kiệu Đức Mẹ chào kiệu Chúa trước
Chào kiệu xong, Kiệu Chúa đi trước, kiệu Đức Mẹ đi sau, tiến vào nhà thờ.
Thánh lễ trọng, (có dâng của lễ). BHG mới tuyên thệ sau bài giảng.
Cha xứ trao bằng mãn nhiệm - Kết thúc Tam Nhật Vượt Qua.
---------------------------------------------------
I- PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH PHẦN VIỆC
Phụ trách chung : Ông trùm Nghĩa + Ông trùm Cấp.
BanTông đồ + T.giá nến cao : Ông trùm Tuấn.
Nghi lễ phụng vụ : Ông TTV Hình + ông Cấp.
Dẫn lễ : Ca Đoàn.
Nghi thức tháo đanh, an táng : Ông trùm Tuấn + Anh Đoàn..
Ngắm nguyện : Ông Giang + Ông Phích
Làm nhà tạm + mồ Chúa : Ông quản Sơn
Thường trực bên mồ Chúa : Các Tông đồ.
Bảo vệ + trông xe : Hội Trưởng Gia.
Ánh sáng + Tăng âm : Anh Chiến + Anh Huấn.
Vệ sinh môi trường : Hội Dòng Ba Đaminh..
Nhặt giấy kẹo, lá bánh : Huynh trưởng + Giáo lý viên.
Trang trí + Cắm hoa : Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.
Ban Tổ Chức
Mong quý cộng đoàn chia sẻ và loan tin tới cho mọi người .
152 lượt xem
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo