🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Chương Trình: Tam Nhật Vượt Qua Giáo Xứ Nguyệt Lãng 2022.

☆ Chúa Nhật : 10/4/2022.
- 15h30 : Làm Phép Lá Rước Lá
- 16h00 : Thánh Lễ.
☆ Thứ Năm Tuần Thánh : Ngày 14/4/2022.
- 17h00 : Rước Từ Nhà Chung Ra Nhà Thờ Thánh Lễ Tiệc Ly , Sau Thánh Lễ Cung Nghinh Thánh Thể Ra Nhà Tạm Phụ. Các Giờ Chầu Luân Phiên.
☆ Thứ Sáu Tuần Thánh : Ngày 15/4/2022.
- 15h30 : Rước Tượng Vác Vào Nhà Thờ Nghi Thức Đóng Đinh.
- 19h00 : Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu , Táng Xác Chúa.
☆ Thứ Bẩy Tuần Thánh : Ngày 16/4/2022
- 15h30 : Viếng Mồ Chúa Chung
- 16h00 : Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể
- 19h00 : Ngắm Dấu Đanh , Nghi Thức Vọng Lễ Chúa Phục Sinh.
☆ Chúa Nhật : Ngày 17/4/2022
- 15h30 : Rước Chúa Phục Sinh
- 16h00 : Đại Lễ Chúa Phục Sinh
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo