🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Chương trình lễ trong tuần bát nhật phục sinh tại giáo xứ thượng cung

Thông tin nhà thờ Thượng Cung
Giáo Hạt: Phú Xuyên
Địa chỉ:
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:

Chương trình lễ trong tuần bát nhật phục sinh
Thứ 3 (6/4): 15h00 lễ tại thượng cung.
Thứ 5(8/4): 17h00 chầu thánh thể ( hội giuse và Nữ Vương phục vụ)
17h30 thánh lễ ( ca đoàn phục vụ).
$. Lưu ý: tuần bát nhật phục sinh là quan trọng như lễ Chúa nhật nên mọi người sắp xếp thời gian tham dự.
*. Tháng 4 lễ chiều thứ 7 lúc 17h00 tại thượng cung. Còn định quán lễ vào 6h30 sáng Chúa nhật. Tại nhà xứ thứ 7&Chúa nhật vẫn có lễ lúc 18h00.

Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo