🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Chương Trình Lễ Lá Và Tuần Thánh Chúa Phục Sinh Tại Nhà Thờ Vinh An

Chương Trình Lễ Lá Và Tuần Thánh Chúa Phục Sinh Tại Nhà Thờ Vinh An
Thông tin nhà thờ Vinh An
Giáo Hạt: ĐĂK MIL
Địa chỉ:
Quan Thầy: Thôn Bình Thuận, Xã Đức Minh, Huyện Đăkmil,
Số Điện Thoại: Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT LỄ LÁ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH TẠI GIÁO XỨ VINH AN


1. (28/03/2021) Lá đã được làm phép được lưu trữ tại các gia đình,

nhằm nhở Chúa Kitô vinh thắng.

2.Thứ 2, thứ 3 ngày 29, 30: Giải tội từ 19h00 đến 21h00

3. Thứ 4 ngày 31/3: 8h00 Thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ

Giáo xứ Chi Lăng - Giáo hạt Mẫu Tâm

4.Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00 Thánh lễ Tiệc ly -

Chầu Thánh Thể

5.Thứ Sáu Tuần Thánh: 17h00 Nghi thức tưởng niệm

cuộc Thương khó Chúa Giesu - Suy tôn Thánh Giá

6.Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h30 Canh thức - Thánh lễ

Phục Sinh

7. Rửa tội trẻ em chuyển đến thứ 7 ngày 10/4/21021

138 lượt xem
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo