🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Chương Trình Các Ngày Tuần Thánh Và Mừng Chúa Phục Sinh 2021 Giáo Xứ Rạch Sâu

Thông tin nhà thờ Rạch Sâu
Giáo Hạt: Chợ Mới
Địa chỉ: Bình Quới, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
CHƯƠNG TRÌNH CÁC NGÀY TUẦN THÁNH MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2021
▶️THỨ NĂM:
- Sáng: 5h Gẫm Lễ Đèn (trong lúc Gẫm Lễ Đèn có ngồi tòa giải tội).
- Chiều: 5h30 chuông 1, 6h chuông - Thánh Lễ Tiệc Ly, Nghi Thức Rửa Chân cho 12 Thánh Tông Đồ. Sau Thánh Lễ kiệu Mình Thánh Chúa vào nhà tạm. Sau khi đặt Mình Thánh, cộng đoàn ở lại Chầu Thánh Thể chung khoảng 10-15 phút, kế tiếp là các Phiên Chầu được chia như sau:
⚠️ MỖI PHIÊN CHẦU KHOẢNG 20-25 PHÚT:
- Ca đoàn Thiếu Nhi: 19h30'
- Ca đoàn Hiền Mẫu: 20h00'
- Ca đoàn Giáo Xứ: 20h30'
- Khu 1: 21h00'
- Khu 2: 21h30'
- Khu 3: 22h00'
- Khu 4: 22h30'
Nhóm Phiên Sinh + Ban Hành Giáo 23h00'
------------
▶️THỨ SÁU: GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT
- Sáng: 5h Gẫm Lễ Đèn...
- Trưa: 12h Chặng Đàng Thánh Giá tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.
- Chiều: 5h30 Gõ Chiêng - 6h00 Gõ Chiêng 2
NGHI THỨC SUY TÔN THÁNH GIÁ
---------
THỨ BẢY: VỌNG PHỤC SINH
- Sáng 5h: Gẫm Lễ Đèn...
- Trưa 12h: Chặng Đàng Thánh Giá...
- Chiều: 6h gõ chiêng lần1 6h30 gõ chiêng lần 2
THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
----------
CHÚA NHẬT: MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH VỚI TUẦN BÁT NHẬT
( Các Thánh Lễ Như thường lệ )
( Lưu ý: Xướng kinh LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG, HÃY VUI MỪNG ALLELUIA,...)
100 lượt xem
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo