🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

Các Lễ Tuần II Mùa Vọng Tại Giáo Xứ Cao Bình

Các Lễ Tuần II Mùa Vọng Tại Giáo Xứ Cao Bình
Thông tin nhà thờ Cao Bình
Giáo Hạt: Kiến Xương
Địa chỉ:
Quan Thầy:
Số Điện Thoại:
CÁC NGÀY LỄ TRONG TUẦN II MÙA VỌNG
Thứ ba
- 08g30: Đặt Mình Thánh chầu
- 09g00: Thánh lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm
- 14g00: Cuộc họp giáo xứ tại nhà thờ
- 16g00: Thánh lễ tạ ơn và ra mắt khoá mới ban kèn nam
.
Thứ tư
- 07g30: Thánh lễ truyền chức Linh mục và phó tế
tại nhà ở Chính Toà Thái Bình
- 16g00: Tân Linh Mục dâng thánh lễ cầu cho Tổ Tiên
.
Thứ năm
- 09g00: Tân Linh Mục dâng thánh lễ tạ ơn
- 10g30: Tiệc mừng tân Linh Mục
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo