[QUI NHƠN] KHOÁ GIÁO LÝ HÔN NHÂN GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ QUI NHƠN THÁNG 10

[QUI NHƠN] KHOÁ GIÁO LÝ HÔN NHÂN GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ QUI NHƠN THÁNG 10

GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ QUI NHƠN THÔNG BÁO:

Khoá học giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân
📌 HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: THỨ NĂM 01/10/2020 🎉 ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ: Văn phòng giáo xứ Chính Toà, 122 Trần Hưng Đạo, Hải Cảng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định
🎉 KHAI GIẢNG: 7h30 tối THỨ SÁU ngày 02/10/2020
🎉 THỜI GIAN HỌC: Khóa này sẽ được học trong vòng hai tháng vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu mỗi tuần, từ 07g30 đến 09g00 tại nhà thờ Chính Tòa.

41 lượt xem