🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

[Ninh Bình] Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân & Dự Tòng 2021 Tại Giáo Xứ Uy Tế (Tháng 7)

Thông tin nhà thờ Uy Tế
Giáo Hạt: Hạt Ðồng Chưa
Địa chỉ: Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình
Quan Thầy: Đức Mẹ Mân Côi
Số Điện Thoại: (030)868-502
Xin thông báo! Học Giáo Lý Hôn Nhân & Dự Tòng.
Đang có lớp GLHN trong hạt, tại xứ Uy Tế, Lãng Vân ( tự đến xin); Và tại xứ Ninh Bình (cần đến cha xứ xin giấy giới thiệu). Vậy, tôi xin thông báo để các gia đình và các bạn có nhu cầu thì đăng ký.
Lưu ý: vì các lớp đã khai giảng, nên các bạn cần đến ngay để kịp. Quá số buổi các cha ko nhận.
Sđt cha Mt Tuấn, phó xứ Ninh Bình: 094 3369769; cha Gs Minh, quản nhiệm Uy tế: 094 9838966; cha Ga.b Lộc, phó Lãng Vân: 096 1981188.
Cha phó Pr Thiện.
P/s: xin các bạn giới thiệu cho nhau.

✿ Để cập nhật lớp học giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất. Bạn vui lòng đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi có lớp học giáo lý hôn nhân, lớp học giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất.

✿ Do một số bạn có hỏi chúng tôi về lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Chúng tôi xin thông báo rằng, Không có lớp học cấp tốc. Mong anh chị và các bạn có nhu cầu học giáo lý hôn nhân vui lòng cập nhật thông tin để đăng ký lớp học sớm nhất.

246 lượt xem
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo