[Nam Định] Thông báo khai giảng lớp giáo lý hôn nhân hạt Đại Đồng tháng 11 năm 2020

[Nam Định] Thông báo khai giảng lớp giáo lý hôn nhân hạt Đại Đồng tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Khai giảng lớp Giáo Lý Hôn Nhân
tháng 11 năm 2020

  • Nhằm giúp các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống gia đình.
  • Lớp giáo lý hôn nhân khai giảng vào thứ 2, ngày 16/11/2020
  • Địa điểm tại: Giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng, Huyện Xuân Thủy, Nam Định
  • Thời gian học: Từ 7h30 đến 10h30, Sáng 3, 4, 5 trong tuần
  • Học trong 4 tuần

Lưu ý:
– Kính mời các bạn trẻ đến ghi danh tại giáo xứ gần nhất nơi nguyên quán.
– Học viên đến học phải có giấy giới thiệu của Cha xứ sở tại gần nhất nơi nguyên quán của mình hoặc danh sách giới thiệu đã đăng ký từ các giáo xứ trong giáo hạt.

Từ khóa: giáo lý hôn nhân, lịch giáo lý, giáo lý, học giáo lý, giáo xứ đại đồng, giáo phận bùi chu, nhà thờ đại đồng, giáo lý dự tòng, giáo lý dự tòng năm 2020, giáo lý hôn nhân năm 2020, dòng chúa cứu thế, học cấp tốc, giáo lý cấp tốc
21 lượt xem