🎄 TinhYeuCongGiao.Com 🎄
•••MXH Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam•••
Home · Online: · Nghe nhạc · Nhà Thờ · Video · Huynh Trưởng Giêsu · Giáo lý hôn nhân · Tâm lý tình yêu · Cửa hàng · Đăng Nhập · Đăng Ký

[Hồ Chí Minh] Giáo Xứ Thánh Nguyễn Duy Khang Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Lớp Giáo Lý Dự Tòng Tháng 2

[Hồ Chí Minh] Giáo Xứ Thánh Nguyễn Duy Khang Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Lớp Giáo Lý Dự Tòng Tháng 2
Thông tin nhà thờ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang
Giáo Hạt: Thủ Đức
Địa chỉ: 32 đường 25, KP.1, P.Linh Đông Quận Thủ Đức
Quan Thầy:
Số Điện Thoại: 3897 1012

Ban truyền thông giáo lý giáo xứ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang ở Hồ Chí Minh xin thông báo:

Khai Giảng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Dự Tòng Năm 2021.

Thời Gian Khai Giảng: Khóa học sẽ bắt đầu vào 19h00 ngày 22-2-2021

Địa Điểm: Hội trường giáo xứ

Hình Thức Đăng Ký: Các bạn trẻ có nhu cầu vui lòng đăng ký trực tiếp tại văn phòng hội đồng mục vụ giáo xứ Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang.


Lưu ý: 

- Các bạn trẻ ngoài giáo xứ, vui lòng xin giấy giới thiệu của cha xứ sở tại

- Không có lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc, giáo lý hôn nhân online

Trung tâm mục vụ giáo xứ xin thông báo


✿ Để cập nhật lớp học giáo lý hôn nhân, giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất. Bạn vui lòng đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi có lớp học giáo lý hôn nhân, lớp học giáo lý dự tòng, tân tòng sớm nhất.

✿ Do một số bạn có hỏi chúng tôi về lớp học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Chúng tôi xin thông báo rằng, Không có lớp học cấp tốc. Mong anh chị và các bạn có nhu cầu học giáo lý hôn nhân vui lòng cập nhật thông tin để đăng ký lớp học sớm nhất.

194 lượt xem
Chuyên Mục
Lời tâm tình

Website Tình Yêu Công Giáo là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận ra đời với xứ mệnh cung cấp thông tin, kết nối cho mọi tín hữu công giáo. Do chúng con, với sức người có hạn. Vì vậy, chúng con rất mong được sự chung tay góp sức của mọi người cùng xây dựng Tình Yêu Công Giáo