[HCM] Giáo Xứ Kỳ Đồng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Giáo Lý Dự Tòng Tháng 10 năm 2020

[HCM] Giáo Xứ Kỳ Đồng Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Và Giáo Lý Dự Tòng Tháng 10 năm 2020
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG GIÁO XỨ KỲ ĐỒNG THÁNG 10
GIÁO LÝ HÔN NHÂN
1. Lớp Agape 71
Học vào các tối 2,4,6 từ 18h30 - 20h30
Khai giảng: tối thứ 2 ngày 12.10.220
Dự kiến kết thúc: ngày 22.11.2020
2. Lớp Ephata 106
Học vào chiều Thứ 7 và chiều Chúa Nhật, từ 15h30 - 17h30
Khai giảng: chiều Chúa Nhật ngày 18.10.2020
Dự kiến kết thúc: ngày 20.12.2020
3. Lớp Canna 6
Học vào các tối Thứ 7 và Chúa Nhật, từ 18h45-20h45
Khai giảng: tối thứ 7 ngày 24.10.2020
Dự kiến kết thúc: tối thứ 7, 26.12.2020
Lưu ý:
- không có lớp cấp tốc
- Đăng ký ngay ngày khai giảng và học. Đến trước 30 phút. Ngày khai giảng cũng là buổi học đầu tiên
- khi đến đăng ký, xin mang theo 2 hình 3x4
LỚP DỰ TÒNG
1. Lớp chiều thứ 7 và sáng chủ nhật
Khai giảng: Chúa nhật (20/09/2020) Thời gian: + Thứ 7: 15h00 đến 17h30
+ Chúa Nhật: 8h đến 10h30

2. Lớp thứ 3 - 5
Khai giảng: Thứ 3 (06/10/2020) Thời gian: 18h45 đến 20h45 tại lầu 2 dãy A

2. Lớp thứ 2 - 4
Khai giảng: Thứ 4 (21/10/2020) Thời gian: 18h45 đến 20h45 tại lầu 2 dãy A
Lưu ý:
- không có lớp cấp tốc
- chương trình học trong 4 tháng với tuần 3 buổi
- khi đến ghi danh xin mang theo hai hình 3x4
- ghi danh tại lớp hoặc đến trước ngày khai giảng 30 phút để ghi danh và học luôn
Thân mời các anh chị và các bạn trẻ đến đăng ký và tham dự khoá học chuẩn bị cho đời hôn nhân thật tốt và chuẩn bị vào đạo
Cám ơn các bạn và chào đón các bạn!
54 lượt xem